PROCESUL DE TRADUCERE

Să începem prin a defini un traducător. Un traducător este o persoană care oferă traduceri de calitate-nativă în limba destinație. Calitate-nativă înseamnă că materialele traduse atunci când sunt citite lasă impresia că au fost scrise în limba destinație.

Un traducător trebuie să dispună de:
     • Fluență în limba sursă
     • Capacitate de înțelegere vastă în limba destinație
     • Abilități de scriere excelente
     • Familiarizare cu terminologia din domeniul respectiv
     • Cunoștință despre diferențele culturale și subtilitățile lingvistice

Un traducător profesionist trebuie să fie conștient de faptul că traducerea este un proces complex și nu constă numai în transpunerea textului dintr-o limbă în alta. Există mult lucruri pe care un traducător trebuie să le aibă în vedere pe parcursul procesului. În primul rând traducătorul trebuie să citească cu atenție instrucțiunile proiectului și să pregătească sau să analizeze glosarele și ghidul stilistic. A doua fază după traducere este editarea/corectarea personală. Acest proces este realizat pe baza materialului sursă și include formatare, verificare lingvistică și funcțională. Documentele editate sau corectate trebuie să fie de calitate superioară și sunt tratate ca finale. Etapa următoare este proofreading-ul. Persoana responsabilă de acest proces trebuie să se asigure că textul este tradus integral și că instrucțiunile, materialele de referință și glosarele au fost respectate. Ultima fază este procesul de asigurare a calității. acest proces implică numai un eșantion din materialul tradus. Specialistul lingvist trebuie să respecte standardele de asigurare a calității și să întocmească un raport de evaluare a traducerii.

Managementul de proiect este, de asemenea, un factor cheie în oferirea unei calități superioare. Din nefericire multe firme consideră că traducerea unui proiect a cărui pregătire a durat mai multe luni poate fi realizată corespunzător în numai câteva zile. Deși din punct de vedere tehnic acest lucru poate fi realizat în prezent, de cele mai mult ori calitatea acestor traduceri este compromisă. În calitate de client ar trebui să analizați cu atenție sloganurile de genul: "nici un termen limită nu este prea scurt" sau "vom realiza proiectul mai repede decât orice firmă concurentă" - sau alte sloganuri similare.

În cazul unei 'lucrări în grabă' vor apărea erori, nu numai datorită lipsei timpului de verificare a materialelor traduse, dar și lipsei unei documentări atente. Majoritatea firmelor de traduceri aplică taxe suplimentare de urgență, deci este recomandat să planificați din timp traducerile pentru a evita compromiterea calității și costurile suplimentare.

Copyright © 2004 iTranslator. Toate drepturile rezervate.